Usługi cięcia laserem głogówek

  Dzisiejsze metody obróbki metali

  Cięcie laserowe jest współczesną i obeznaną technologicznie metodą obróbki metali. Posiada pokrewne parametry wymiarowe do klasycznej obróbki mechanicznej. Różnicę między tymi dwoma procedurami cięcia stanowi element tnący; w przypadku lasera jest laserowy promień w powiązaniu z gazem technicznym (koniecznie o wielkiej czystości). Istnieją trzy sposoby cięcia laserowego: spalanie, stapianie oraz sublimacja.
  Usługi cięcia laserem rozdzielają się na cięcie tlenem czy też cięcie gazem obojętnym ( przykładowo azotem czy też argonem). W zestawieniu z innymi metodami cięć, laserowa uzewnętrznia się w dużej mierze lepszą jakością oraz dokładnością. Głównymi zaletami cięcia laserowego są:
  – szczegółowość 
  – gładka nawierzchnia cięcia
  – nieduża strefa wpływu ciepła
  – brak konieczności wykonania dodatkowej obróbki wykończeeniowe
  – zawężona szczelina cięcia
  – perfekcyjna szerokość cięcia
  – gospodarność poświęconego do cięcia materiału
  – mniejsza czasochłonność w zestawieniu z innymi strategiami
  – gibkość procesu obcinania
  – spory zakres materiałów, które mogą być poddane cięciu laserowemu.
  sitemap